PRO NAGOYA TAKAYAMA SHIRAKAWAGO 4D3N เดินทาง มี.ค.-เม.ย. 62

 • Code PJP0051-SL
 • ราคาเริ่มต้น 19,999.-
 • สายการบิน Lion Air(SL)

* ไฮไลท์

บินตรง ลงนาโกย่า ด้วยสายการบิน THAI LION AIR ไม่ต้องนั่งรถไกล !! ฟรี !! อาหารร้อนบนเครื่อง ไป-กลับ และ น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัมต่อท่าน เยือนเมืองนาโกย่า ถ่ายรูปที่ MEIJO PARK ศาลเจ้าโอสึคันนง เมืองทาคายาม่า ทาคายาม่าจินยะ ซันมาชิซูจิ หมู่บ้านมรดกโลก..ชิราคาวาโกะ สัมผัสหิมะลานสกี WASHIGATAKE (ช่วงพีเรียต 08-18 มี.ค.62) ชมซากุระ CHERRY BLOSSOM (ช่วงพีเรียต 21 มี.ค.-8 เม.ย.62) ช้อปปิ้งย่าน SAKAE, DUTY FREE และ OUTLET

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 6 ก.พ. เวลา 12:08 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
8 - 11 มีนาคม 1 24,999.- 34
10 - 13 มีนาคม 1 23,999.- 34
11 - 14 มีนาคม 1 22,999.- 34
15 - 18 มีนาคม 1 24,999.- 34
22 - 25 มีนาคม 1 25,999.- 34
29 มีนาคม - 1 เมษายน 1 27,999.- 34
18 - 21 เมษายน 1 24,999.- 34
19 - 22 เมษายน 1 26,999.- 34
21 - 24 เมษายน 1 26,999.- 34
22 - 25 เมษายน 1 26,999.- 34
26 - 29 เมษายน 1 26,999.- 34
9 - 12 พฤษภาคม 1 25,999.- 34
10 - 13 พฤษภาคม 1 25,999.- 34
12 - 15 พฤษภาคม 1 24,999.- 34
13 - 16 พฤษภาคม 1 25,999.- 34
19 - 22 พฤษภาคม 1 25,999.- 34
20 - 23 พฤษภาคม 1 25,999.- 34
26 - 29 พฤษภาคม 1 23,999.- 34
27 - 30 พฤษภาคม 1 19,999.- 7
บินตรง ลงนาโกย่า ด้วยสายการบิน THAI LION AIR ไม่ต้องนั่งรถไกล !! ฟรี !! อาหารร้อนบนเครื่อง ไป-กลับ และ น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัมต่อท่าน เยือนเมืองนาโกย่า ถ่ายรูปที่ MEIJO PARK ศาลเจ้าโอสึคันนง เมืองทาคายาม่า ทาคายาม่าจินยะ ซันมาชิซูจิ หมู่บ้านมรดกโลก..ชิราคาวาโกะ สัมผัสหิมะลานสกี WASHIGATAKE (ช่วงพีเรียต 08-18 มี.ค.62) ชมซากุระ CHERRY BLOSSOM (ช่วงพีเรียต 21 มี.ค.-8 เม.ย.62) ช้อปปิ้งย่าน SAKAE, DUTY FREE และ OUTLET
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO NAGOYA SHIRAKAWAGO FUNNY SKI 4D3N เดินทาง มี.ค.62

 • Code PJP0052-SL
 • ราคาเริ่มต้น 22,999.-
 • สายการบิน Lion Air(SL)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า-สวนสาธารณะ MEIJO PARK-AEON NAGOYA-วันที่ 2 : สัมผัสหิมะลานสกี WASHIGATAKE เมืองทาคายาม่า-ทาคายาม่าจินยะ-ซันมาชิซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-วันที่ 3 : อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ แบบเต็มวัน-วันที่ 4 : วัดโอสึคันนง-DUTY FREE-NAGASHIMA OUTLET-สนามบินชุบุเซ็นแทร์เมืองนาโกย่า-สนามบินดอนเมือง

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 5 ก.พ. เวลา 15:02 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
8 - 11 มีนาคม 1 24,999.- 34
10 - 13 มีนาคม 1 23,999.- 34
11 - 14 มีนาคม 1 22,999.- 15
14 - 17 มีนาคม 1 24,999.- 34
15 - 18 มีนาคม 1 24,999.- 34
17 - 20 มีนาคม 1 24,999.- 34
18 - 21 มีนาคม 1 24,999.- 34
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า-สวนสาธารณะ MEIJO PARK-AEON NAGOYA-วันที่ 2 : สัมผัสหิมะลานสกี WASHIGATAKE เมืองทาคายาม่า-ทาคายาม่าจินยะ-ซันมาชิซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-วันที่ 3 : อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ แบบเต็มวัน-วันที่ 4 : วัดโอสึคันนง-DUTY FREE-NAGASHIMA OUTLET-สนามบินชุบุเซ็นแทร์เมืองนาโกย่า-สนามบินดอนเมือง
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO NAGOYA SHIRAKAWAGO SAKURA BLOSSOM 4D3N เดินทาง มี.ค.-เม.ย. 62

 • Code PJP0053-SL
 • ราคาเริ่มต้น 24,999.-
 • สายการบิน Lion Air(SL)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า-สวนสาธารณะ MEIJO PARK-AEON NAGOYA - วันที่ 2 : ชมซากุระย่าน Gujo Hachiman-เมืองทาคายาม่า-ทาคายาม่าจินยะซันมาชิซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ -วันที่ 3 : อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ แบบเต็มวัน-วันที่ 4 : วัดโอสึคันนง-DUTY FREE-NAGASHIMA OUTLET-สนามบินชุบุเซ็นแทร์เมืองนาโกย่า-สนามบินดอนเมือง

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 5 ก.พ. เวลา 15:03 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
21 - 24 มีนาคม 1 24,999.- 21
22 - 25 มีนาคม 1 25,999.- 34
24 - 27 มีนาคม 1 25,999.- 34
25 - 28 มีนาคม 1 26,999.- 34
28 - 31 มีนาคม 1 26,999.- 34
29 มีนาคม - 1 เมษายน 1 27,999.- 34
31 มีนาคม - 3 เมษายน 1 26,999.- 34
1 - 4 เมษายน 1 26,999.- 34
4 - 7 เมษายน 1 27,999.- 34
5 - 8 เมษายน 1 28,999.- 34
7 - 10 เมษายน 1 27,999.- 34
8 - 11 เมษายน 1 28,999.- 34
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า-สวนสาธารณะ MEIJO PARK-AEON NAGOYA - วันที่ 2 : ชมซากุระย่าน Gujo Hachiman-เมืองทาคายาม่า-ทาคายาม่าจินยะซันมาชิซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ -วันที่ 3 : อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ แบบเต็มวัน-วันที่ 4 : วัดโอสึคันนง-DUTY FREE-NAGASHIMA OUTLET-สนามบินชุบุเซ็นแทร์เมืองนาโกย่า-สนามบินดอนเมือง
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO NAGOYA KYOTO SHIRAKAWAGO 4D3N เดินทาง เม.ย.-พ.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 22,999

 • Code PJP0054-SL
 • ราคาเริ่มต้น 22,999.-
 • สายการบิน Lion Air(SL)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า ศาลเจ้าโอสึคันนง แหล่งช้อปปิ้งย่านโอสึ วันที่ 2เกียวโต-ศาลเจ้าเฮอัน-ชงชาแบบญี่ปุ่น-ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ อิออนโอกากิ วันที่ 3 ทาคายาม่าจินยะ – ซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ช้อปปิ้งซาคาเอะ วันที่ 4 ถ่ายรูปกับหอคอยนาโกย่า ช้อปปิ้ง JAZZ DREAM OUTLET-สนามบินชูบุเซ็นแทรร์-สนามบินดอนเมือง

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 11 ก.พ. เวลา 14:20 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
1 - 4 เมษายน 1 27,999.- 34
4 - 7 เมษายน 1 28,999.- 34
5 - 8 เมษายน 1 29,999.- 34
7 - 10 เมษายน 1 28,999.- 34
8 - 11 เมษายน 1 29,999.- 34
15 - 18 เมษายน 1 30,999.- 34
18 - 21 เมษายน 1 27,999.- 34
19 - 22 เมษายน 1 27,999.- 34
21 - 24 เมษายน 1 27,999.- 34
22 - 25 เมษายน 1 27,999.- 34
26 - 29 เมษายน 1 27,999.- 34
9 - 12 พฤษภาคม 1 26,999.- 34
10 - 13 พฤษภาคม 1 26,999.- 34
12 - 15 พฤษภาคม 1 26,999.- 34
13 - 16 พฤษภาคม 1 26,999.- 34
19 - 22 พฤษภาคม 1 26,999.- 34
20 - 23 พฤษภาคม 1 26,999.- 34
26 - 29 พฤษภาคม 1 24,999.- 34
27 - 30 พฤษภาคม 1 22,999.- เต็ม
วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า ศาลเจ้าโอสึคันนง แหล่งช้อปปิ้งย่านโอสึ วันที่ 2เกียวโต-ศาลเจ้าเฮอัน-ชงชาแบบญี่ปุ่น-ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ อิออนโอกากิ วันที่ 3 ทาคายาม่าจินยะ – ซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ช้อปปิ้งซาคาเอะ วันที่ 4 ถ่ายรูปกับหอคอยนาโกย่า ช้อปปิ้ง JAZZ DREAM OUTLET-สนามบินชูบุเซ็นแทรร์-สนามบินดอนเมือง
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO NAGOYA SHIRAKAWAGO JAPAN ALPS 4D3N เดินทาง เม.ย.-มิ.ย. 62 ราคาเริ่มต้น 24,999

 • Code PJP0055-SL
 • ราคาเริ่มต้น 24,999.-
 • สายการบิน Lion Air(SL)

* ไฮไลท์

วันที่ 1-กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า-ศาลเจ้าโอสึคันนง แหล่งช้อปปิ้งย่านโอสึ วันที่ 2-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-สายอัลไพน์ทาเทยาม่า-เขาทาเทยาม่า-กำแพงหิมะเขื่อนคุโรเบะ (เส้นทางสายโรแมนติก เจแปนแอลป์) วันที่ 3-ปราสาทมัตสึโมโตะ(ด้านนอก)-เมืองโบราณคามิซันโนมาชิ-ช้อปปิ้งซาคาเอะ วันที่ 4-ถ่ายรูปคู่กับหอคอยนาโกย่า-JAZZ DREAM OUTLET -สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า-สนามบินดอนเมือง

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 6 ก.พ. เวลา 11:45 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
15 - 18 เมษายน 1 32,999.- 16
18 - 21 เมษายน 1 27,999.- 32
19 - 22 เมษายน 1 27,999.- 34
21 - 24 เมษายน 1 27,999.- 34
22 - 25 เมษายน 1 27,999.- 34
26 - 29 เมษายน 1 29,999.- 34
9 - 12 พฤษภาคม 1 29,999.- 34
10 - 13 พฤษภาคม 1 28,999.- 34
12 - 15 พฤษภาคม 1 28,999.- 34
13 - 16 พฤษภาคม 1 27,999.- 34
19 - 22 พฤษภาคม 1 28,999.- 34
20 - 23 พฤษภาคม 1 27,999.- 34
24 - 27 พฤษภาคม 1 28,999.- 34
26 - 29 พฤษภาคม 1 28,999.- 34
27 - 30 พฤษภาคม 1 24,999.- เต็ม
31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 1 27,999.- 34
6 - 9 มิถุนายน 1 27,999.- 34
7 - 10 มิถุนายน 1 27,999.- 34
13 - 16 มิถุนายน 1 27,999.- 34
14 - 17 มิถุนายน 1 27,999.- 34
วันที่ 1-กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า-ศาลเจ้าโอสึคันนง แหล่งช้อปปิ้งย่านโอสึ วันที่ 2-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-สายอัลไพน์ทาเทยาม่า-เขาทาเทยาม่า-กำแพงหิมะเขื่อนคุโรเบะ (เส้นทางสายโรแมนติก เจแปนแอลป์) วันที่ 3-ปราสาทมัตสึโมโตะ(ด้านนอก)-เมืองโบราณคามิซันโนมาชิ-ช้อปปิ้งซาคาเอะ วันที่ 4-ถ่ายรูปคู่กับหอคอยนาโกย่า-JAZZ DREAM OUTLET -สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า-สนามบินดอนเมือง
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO NAGOYA KYOTO SONGKRAN 5D4N เดินทางสงกรานต์ ราคาเริ่มต้น 34,999.-

 • Code PJP0056-SL
 • ราคาเริ่มต้น 34,999.-
 • สายการบิน Lion Air(SL)

* ไฮไลท์

วันที่ 1: กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบนิ ชูบเุ ซ็นแทรร์เมืองนาโกย่า มิตซุยเอ้าเลทปาร์ค JAZZ DREAM NAGASHIMA วันที่ 2: เกียวโต-ศาลเจ้าเฮอัน-ชงชาแบบญี่ปุ่ น-ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ-อิออนโอกากิ วันที่ 3: ชมซากุระย่าน Gujo Hachiman-เมืองทาคายาม่า-ทาคายาม่าจินยะ ซันมาชซิจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ วันที่ 4: ปราสาทนาโกยา ศาลเจ้า โอสึคันนง แหล่งช้อปปิ้งย่านโอสึ ช้อปปิ้งซาคาเอะ และเทศกาลไฟ Naba nano sato วันที่ 5: ถ่ายรูปกับหอคอยนาโกย่า-อิออนมอลล์-สนามบิน

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข เมื่อวันพุธ เวลา 17.01 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
10 - 14 เมษายน 1 34,999.- 34
11 - 15 เมษายน 1 36,999.- 34
วันที่ 1: กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบนิ ชูบเุ ซ็นแทรร์เมืองนาโกย่า มิตซุยเอ้าเลทปาร์ค JAZZ DREAM NAGASHIMA วันที่ 2: เกียวโต-ศาลเจ้าเฮอัน-ชงชาแบบญี่ปุ่ น-ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ-อิออนโอกากิ วันที่ 3: ชมซากุระย่าน Gujo Hachiman-เมืองทาคายาม่า-ทาคายาม่าจินยะ ซันมาชซิจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ วันที่ 4: ปราสาทนาโกยา ศาลเจ้า โอสึคันนง แหล่งช้อปปิ้งย่านโอสึ ช้อปปิ้งซาคาเอะ และเทศกาลไฟ Naba nano sato วันที่ 5: ถ่ายรูปกับหอคอยนาโกย่า-อิออนมอลล์-สนามบิน
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO HOKKAIDO ASHAHIKAWA WINTER 5D3N

 • Code PJP033-TG
 • ราคาเริ่มต้น 39,999.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS(TG)

* ไฮไลท์

เยือนเมืองอะซาฮิกาวะ-ชิมราเมงร้านดังที่หมู่บ้านราเมง-ชมเหล่าเพนกวิ้นเดินขบวนพาเรดที่สวนสัตว์อาซาฮิยามะ-ช้อปปิ้งถนนคนเดินเฮวะ-อิออน มอลล์ ชมสุนัขลากเลื่อน-นิงเกิ้ลเทอเรส ที่เมืองฟูราโน่-เล่นสกิีที่ลานสกีชิกิไซ-เมืองซัปโปโร เมืองท่าโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-JTC-ตลาดปลาโจไกมิตซุยเอ้าเลท-อิสระช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ-ซูซูกิโนะ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 16 ม.ค. เวลา 10:29 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
23 - 27 กุมภาพันธ์ 1 41,999.- เต็ม
2 - 6 มีนาคม 1 41,999.- เต็ม
9 - 13 มีนาคม 1 41,999.- 1
เยือนเมืองอะซาฮิกาวะ-ชิมราเมงร้านดังที่หมู่บ้านราเมง-ชมเหล่าเพนกวิ้นเดินขบวนพาเรดที่สวนสัตว์อาซาฮิยามะ-ช้อปปิ้งถนนคนเดินเฮวะ-อิออน มอลล์ ชมสุนัขลากเลื่อน-นิงเกิ้ลเทอเรส ที่เมืองฟูราโน่-เล่นสกิีที่ลานสกีชิกิไซ-เมืองซัปโปโร เมืองท่าโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-JTC-ตลาดปลาโจไกมิตซุยเอ้าเลท-อิสระช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ-ซูซูกิโนะ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

* ไฮไลท์

อะซาฮิกาวะ-หมู่บ้านราเมง-สวนสัตว์อาซาฮิยามะ-ช้อปปิ้งถนนคนเดินเฮวะ-อิออน มอลล์-ลานสกีชิกิไซ-เมืองท่าโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-JTC -MITSUI OUTLET-เนินเขาพระพุทธเจ้า-โรงเบียร์ซัปโปโร-หอนาฬิกาประจำเมือง-สวนโอโดริ-อาคารที่ว่าการของ ฮอกไกโดหลังเก่า-อิสระช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ-ซูซูกิโน๊ะ(เมนูพิเศษ !! ชาบู บุฟเฟ่ต์ขาปู)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 16 ชั่วโมงที่แล้ว

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 1 42,999.- เต็ม
7 - 11 มีนาคม 1 42,999.- เต็ม
14 - 18 มีนาคม 1 42,999.- 34
อะซาฮิกาวะ-หมู่บ้านราเมง-สวนสัตว์อาซาฮิยามะ-ช้อปปิ้งถนนคนเดินเฮวะ-อิออน มอลล์-ลานสกีชิกิไซ-เมืองท่าโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-JTC -MITSUI OUTLET-เนินเขาพระพุทธเจ้า-โรงเบียร์ซัปโปโร-หอนาฬิกาประจำเมือง-สวนโอโดริ-อาคารที่ว่าการของ ฮอกไกโดหลังเก่า-อิสระช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ-ซูซูกิโน๊ะ(เมนูพิเศษ !! ชาบู บุฟเฟ่ต์ขาปู)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

* ไฮไลท์

เยือนโนโบริเบ็ตสึ-จิโกกุดานิ-ฮาโกดาเตะ-โกดังอิฐแดง-ขึ้นเม้าท์ฮาโกดาเตะ-ย่านโมโตมาจิ-ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าอุซุซัง-ศูนย์อนุรักษ์หมี-ทะเลสาบโทยะ-ลานสกี-ซิตี้ทัวร์ซัปโปโร-ชมความโรแมนติกของคลองโอตารุ-ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าเลทและ ย่ายทานูกิโคจิ ซูซูกิโนะ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 12 ม.ค. เวลา 13:22 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
23 - 28 กุมภาพันธ์ 1 44,599.- 41,999.- เต็ม
27 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 1 44,599.- เต็ม
1 - 6 มีนาคม 1 45,599.- เต็ม
6 - 11 มีนาคม 1 45,599.- 9
7 - 12 มีนาคม 1 45,599.- 11
9 - 14 มีนาคม 1 44,599.- 3
14 - 19 มีนาคม 1 45,599.- 1
15 - 20 มีนาคม 1 45,599.- 10
16 - 21 มีนาคม 1 44,599.- 6
เยือนโนโบริเบ็ตสึ-จิโกกุดานิ-ฮาโกดาเตะ-โกดังอิฐแดง-ขึ้นเม้าท์ฮาโกดาเตะ-ย่านโมโตมาจิ-ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าอุซุซัง-ศูนย์อนุรักษ์หมี-ทะเลสาบโทยะ-ลานสกี-ซิตี้ทัวร์ซัปโปโร-ชมความโรแมนติกของคลองโอตารุ-ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าเลทและ ย่ายทานูกิโคจิ ซูซูกิโนะ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

* ไฮไลท์

ชิโทเซ่-อะซาฮิกาวะ-หมู่บ้านราเมง-สวนสัตว์อะซาฮิยามะโซอุนเคียว (Onsen)-น้ำตกริวเซ-กิงกะ-มอนเบ็ทสึ-ล่องเรือตัดน้ำแข็ง “Garinko II” อะซาฮิกาวะ-อิออน มอลล์-ลานสกีชิกิไซ-เมืองท่าโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-เมืองซัปโปโร-ศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-สวนโอโดริ-ตลาดปลาโจไก-มิตซุยเอ้าท์เลท-ทานูกิโคจิ-ซูซูกิโนะ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 12 ม.ค. เวลา 13:17 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
28 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 1 46,599.- เต็ม
2 - 7 มีนาคม 1 45,599.- 12
8 - 13 มีนาคม 1 46,599.- W/L
13 - 18 มีนาคม 1 45,599.- 10
ชิโทเซ่-อะซาฮิกาวะ-หมู่บ้านราเมง-สวนสัตว์อะซาฮิยามะโซอุนเคียว (Onsen)-น้ำตกริวเซ-กิงกะ-มอนเบ็ทสึ-ล่องเรือตัดน้ำแข็ง “Garinko II” อะซาฮิกาวะ-อิออน มอลล์-ลานสกีชิกิไซ-เมืองท่าโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-เมืองซัปโปโร-ศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-สวนโอโดริ-ตลาดปลาโจไก-มิตซุยเอ้าท์เลท-ทานูกิโคจิ-ซูซูกิโนะ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO HOKKAIDO PREMIUM DRIFT ICE 5D3N

 • Code PJP038-TG
 • ราคาเริ่มต้น 39,999.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS(TG)

* ไฮไลท์

เที่ยวคุ้ม เต็มๆ 4 วัน บินดึก กลับเย็น ล่องเรือตัดน้ำแข็ง สนุกสุดฟินกับกิจกรรมลานสกี สุนัขลากเลื่อน ลิ้มรสราเมนต้นตำรับ ดูพาเหรดเพนกวิน อิ่มอร่อยกับ เมนู ปิ้งย่างยากินิกุ ชาบู บุฟเฟ่ต์ขาปู

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 8 ม.ค. เวลา 19:04 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 1 43,999.- เต็ม
1 - 5 มีนาคม 1 43,999.- 7
6 - 10 มีนาคม 1 43,999.- เต็ม
8 - 12 มีนาคม 1 43,999.- 2
เที่ยวคุ้ม เต็มๆ 4 วัน บินดึก กลับเย็น ล่องเรือตัดน้ำแข็ง สนุกสุดฟินกับกิจกรรมลานสกี สุนัขลากเลื่อน ลิ้มรสราเมนต้นตำรับ ดูพาเหรดเพนกวิน อิ่มอร่อยกับ เมนู ปิ้งย่างยากินิกุ ชาบู บุฟเฟ่ต์ขาปู
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง-สนามบินคันไซ-วันที่ 2 : สนามบินคันไซ-เกียวโต-ศาลเจ้าเฮอัน-ชงชาแบบญี่ปุ่น-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-โอกากิ-ห้างอิออน-จ.กิฟุ-วันที่ 3 : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ทาคายาม่าจินจะ-ซันมาชิ ซูจิ-ย่านช้อปปิ้ง Sakae-วันที่ 4 : กิฟุ-โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-ช้อปปิ้งชินไชบาชิ-ริงกุเอ้าท์เลต-วันที่ 5 : สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 1 ก.พ. เวลา 11:37 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
12 - 16 เมษายน 1 39,999.- 1
วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง-สนามบินคันไซ-วันที่ 2 : สนามบินคันไซ-เกียวโต-ศาลเจ้าเฮอัน-ชงชาแบบญี่ปุ่น-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-โอกากิ-ห้างอิออน-จ.กิฟุ-วันที่ 3 : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ทาคายาม่าจินจะ-ซันมาชิ ซูจิ-ย่านช้อปปิ้ง Sakae-วันที่ 4 : กิฟุ-โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-ช้อปปิ้งชินไชบาชิ-ริงกุเอ้าท์เลต-วันที่ 5 : สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO TOKYO BLOSSOM SAKURA 6วัน4คืน เดินทาง 12-17 เม.ย.62

 • Code PJP11G-MH
 • ราคาเริ่มต้น 49,999.-
 • สายการบิน Malaysia Airlines(MH)

* ไฮไลท์

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินกัวลาลัมเปอร์ สนามบินนาริตะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ โกเท็มบะ เอ้าเลต ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) ชงชาแบบญี่ปุ่น หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ทุ่งดอกพิงค์มอส โตเกียว ชินจูกุ ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ ตลาดอเมโยโกะ โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ โตเกียวพลาซ่า อิสระฟรีเดย์ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 20 พ.ย. 2561 เวลา 14:03 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
12 - 17 เมษายน 1 49,999.- 18
สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินกัวลาลัมเปอร์ สนามบินนาริตะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ โกเท็มบะ เอ้าเลต ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) ชงชาแบบญี่ปุ่น หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ทุ่งดอกพิงค์มอส โตเกียว ชินจูกุ ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ ตลาดอเมโยโกะ โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ โตเกียวพลาซ่า อิสระฟรีเดย์ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO TOKYO SAKURA PINK PINK 5 วัน 3 คืน เดินทาง 12-16 เม.ย.62

 • Code PJP11H-MH
 • ราคาเริ่มต้น 47,999.-
 • สายการบิน Malaysia Airlines(MH)

* ไฮไลท์

สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินกัวลาลัมเปอร์สนามบินนาริตะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี – เกาะโอไดบะ-โทโยสุ-เทพีเสรีภาพ กันดั้ม Rx-O UNICORN ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียวพลาซ่า-ศาลเจ้าฮาโกเน่ บูชาเทพมังกรเก้าเศียร ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) ชงชาแบบญี่ปุ่น หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ทุ่งดอกพิงค์มอส โตเกียว ชินจูกุ ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ ตลาดอเมโยโกะ -ศาลเจ้าเมจิ-ฮาราจูกุ-มิตซุยเอ้าต์เลตปาร์ด

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 20 พ.ย. 2561 เวลา 14:02 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
12 - 16 เมษายน 1 47,999.- 10
สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินกัวลาลัมเปอร์สนามบินนาริตะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี – เกาะโอไดบะ-โทโยสุ-เทพีเสรีภาพ กันดั้ม Rx-O UNICORN ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียวพลาซ่า-ศาลเจ้าฮาโกเน่ บูชาเทพมังกรเก้าเศียร ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) ชงชาแบบญี่ปุ่น หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ทุ่งดอกพิงค์มอส โตเกียว ชินจูกุ ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ ตลาดอเมโยโกะ -ศาลเจ้าเมจิ-ฮาราจูกุ-มิตซุยเอ้าต์เลตปาร์ด
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

* ไฮไลท์

วันที่ 1: กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินกัวลาลัมเปอร์-สนามบินคันไซ วันที่ 2: สนามบินคันไซ-เกียวโต-ศาลเจ้าเฮอัน-ชงชาแบบญี่ปุ่น ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ โอกากิ ห้างอิออน-จ.กิฟุ วันที่ 3: หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ซันมาชิ ซูจิ-ย่านช้อปปิ้ง Sakae วันที่ 4: กิฟุ-โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) ช้อปปิ้งชินไชบาชิ ริงกุเอ้าท์เลต วันที่ 5: สนามบินคันไซ-สนามบินกัวลาลัมเปอร์ กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 24 ม.ค. เวลา 10:50 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
12 - 16 เมษายน 1 49,999.- 29
วันที่ 1: กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินกัวลาลัมเปอร์-สนามบินคันไซ วันที่ 2: สนามบินคันไซ-เกียวโต-ศาลเจ้าเฮอัน-ชงชาแบบญี่ปุ่น ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ โอกากิ ห้างอิออน-จ.กิฟุ วันที่ 3: หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ซันมาชิ ซูจิ-ย่านช้อปปิ้ง Sakae วันที่ 4: กิฟุ-โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) ช้อปปิ้งชินไชบาชิ ริงกุเอ้าท์เลต วันที่ 5: สนามบินคันไซ-สนามบินกัวลาลัมเปอร์ กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO GOLDEN ROUTE OSAKA-TOKYO 12-17 เมษายน 62 (พีเรียตวันสงกรานต์)

 • Code PJP11J-MH
 • ราคาเริ่มต้น 52,888.-
 • สายการบิน Malaysia Airlines(MH)

* ไฮไลท์

เกียวโต-อาราชิยามะ-สวนป่าไผ่-สะพานโทเก็ตสึเคียว ชงชาแบบญี่ปุ่น-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-โอกากิ-จ.กิฟุห้างอิออนมอลล์ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ซันมาชิซูจิ มัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)-นากาโน่(ขาปูยักษ์ + ออเซ็นธรรมชาติ)ผ่านชมภูเขาไฟฟูจิ-หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไค-โตเกียววัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ มิตซุยเอ้าท์เลต พาร์ค อิสระฟรีเดย์เที่ยวเต็มวัน เลือกช้อปปิ้งหรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 25 ม.ค. เวลา 18:32 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
12 - 17 เมษายน 1 52,888.- 29
เกียวโต-อาราชิยามะ-สวนป่าไผ่-สะพานโทเก็ตสึเคียว ชงชาแบบญี่ปุ่น-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-โอกากิ-จ.กิฟุห้างอิออนมอลล์ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ซันมาชิซูจิ มัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)-นากาโน่(ขาปูยักษ์ + ออเซ็นธรรมชาติ)ผ่านชมภูเขาไฟฟูจิ-หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไค-โตเกียววัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ มิตซุยเอ้าท์เลต พาร์ค อิสระฟรีเดย์เที่ยวเต็มวัน เลือกช้อปปิ้งหรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO TOKYO FUJI SONGKRAN 5 วัน 3 คืน เดินทาง 10-14 เม.ย.62

 • Code PJP11K -TG
 • ราคาเริ่มต้น 47,900.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS(TG)

* ไฮไลท์

วันที่ 1: กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ-อิออนมอลล์ (TG676: 07.35-15.45) วันที่ 2: วัดนาริตะซัน - ถนนโอโมโตะซันโดะ ชมกันดั้มตัวใหม่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตตี้ กระเช้าคาจิ คาจิ – โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลต ** อาบน้ำแร่เเช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ *** วันที่ 3: ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) ชงชาแบบญี่ปุ่น หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค ทุ่งดอกพิ้งค์มอส มิตซุยเอ้าท์เลต พาร์ค วันที่ 4: วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ร้าน AKA JEWELRY ช้อปปิ้งชินจุกุ สนามบินฮาเนดะ วันที่ 5: สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ (TG661: 00.20-04.50)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 14 ชั่วโมงที่แล้ว

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
10 - 14 เมษายน 1 47,900.- 35
วันที่ 1: กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ-อิออนมอลล์ (TG676: 07.35-15.45) วันที่ 2: วัดนาริตะซัน - ถนนโอโมโตะซันโดะ ชมกันดั้มตัวใหม่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตตี้ กระเช้าคาจิ คาจิ – โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลต ** อาบน้ำแร่เเช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ *** วันที่ 3: ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) ชงชาแบบญี่ปุ่น หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค ทุ่งดอกพิ้งค์มอส มิตซุยเอ้าท์เลต พาร์ค วันที่ 4: วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ร้าน AKA JEWELRY ช้อปปิ้งชินจุกุ สนามบินฮาเนดะ วันที่ 5: สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ (TG661: 00.20-04.50)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO OSAKA SONGKRAN FEEL GOOD พีเรียตสงกรานต์ 10-14 เมษายน 62

 • Code PJP11L-TG
 • ราคาเริ่มต้น 45,900.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS(TG)

* ไฮไลท์

วันที่ 1: สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท (TG672: 08.25-15.55) วันที่ 2: เกียวโต อาราชิยาม่า สวนป่าไผ่ สะพานโทเก็ตสึเคียว วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิอินาริ ช้อปปิ้งชินไชบาชิ วันที่ 3: ท่องเที่ยวอิสระ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม USJ วันที่ 4: โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) JTC DUTY FREE - เอ็กซ์โปซิตี้ วันที่ 5: สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง (TG623: 11.45-15.35)

* ดาวโหลด

* แก้ไข 7 ชั่วโมงที่แล้ว

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
10 - 14 เมษายน 1 45,900.- 35
วันที่ 1: สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ - ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท (TG672: 08.25-15.55) วันที่ 2: เกียวโต อาราชิยาม่า สวนป่าไผ่ สะพานโทเก็ตสึเคียว วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิอินาริ ช้อปปิ้งชินไชบาชิ วันที่ 3: ท่องเที่ยวอิสระ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม USJ วันที่ 4: โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) JTC DUTY FREE - เอ็กซ์โปซิตี้ วันที่ 5: สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง (TG623: 11.45-15.35)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO TOKYO FUJI DISNEYLAND ภาค 4 เที่ยวเต็มวัน เดินทาง ก.พ.-เม.ย.62

 • Code PJP12-XW
 • ราคาเริ่มต้น 22,888.-
 • สายการบิน NOK SCOOT(XW)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง-วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ชมกันดั้มตัวใหม่ Rx-O Unicorn ที่เกาะโอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ (ออนเซ็นธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)-วันที่ 3 : ลานสกีฟูจิเท็น ชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่โออิชิปาร์ค เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่นผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ-หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค มิตซุยเอ้าท์เลต พาร์ค-วันที่ 4 : ทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (รถรับ-ส่ง ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) หรือ อิสระช้อปปิ้งเพลิดเพลินในโตเกียว (ขึ้นรถไฟเที่ยวเอง มีค่าใช้จ่ายตามระยะทาง)-วันที่ 5 : วัดนาริตะซัน ถนน NARITASAN OMOTESANDO – สนามบินนาริตะ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 30 ม.ค. เวลา 11:22 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
23 - 27 กุมภาพันธ์ 1 26,999.- เต็ม
24 - 28 กุมภาพันธ์ 1 26,999.- เต็ม
24 - 28 กุมภาพันธ์ 1 26,999.- 24,999.- W/L
25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 1 26,999.- เต็ม
26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 1 26,999.- 21
27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 1 26,999.- เต็ม
28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 1 28,999.- เต็ม
1 - 5 มีนาคม 1 28,999.- 34
2 - 6 มีนาคม 1 28,999.- 34
3 - 7 มีนาคม 1 28,999.- 19
4 - 8 มีนาคม 1 28,999.- 34
5 - 9 มีนาคม 1 28,999.- 34
7 - 11 มีนาคม 1 28,999.- 32
20 - 24 มีนาคม 1 30,999.- 26
21 - 25 มีนาคม 1 30,999.- 34
22 - 26 มีนาคม 1 30,999.- 34
23 - 27 มีนาคม 1 29,999.- 29
24 - 28 มีนาคม 1 29,999.- 34
25 - 29 มีนาคม 1 29,999.- 30
26 - 30 มีนาคม 1 29,999.- W/L
31 มีนาคม - 4 เมษายน 1 31,999.- 34
1 - 5 เมษายน 1 31,999.- 27
2 - 6 เมษายน 1 31,999.- 34
3 - 7 เมษายน 1 32,999.- 30
4 - 8 เมษายน 1 32,999.- 34
5 - 9 เมษายน 1 32,999.- 12
6 - 10 เมษายน 1 32,999.- 34
7 - 11 เมษายน 1 32,999.- 34
8 - 12 เมษายน 1 32,999.- 34
9 - 13 เมษายน 1 32,999.- 23
10 - 14 เมษายน 1 37,999.- 34
11 - 15 เมษายน 1 37,999.- 6
12 - 16 เมษายน 1 37,999.- 3
13 - 17 เมษายน 1 37,999.- 16
วันที่ 1 : กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง-วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ชมกันดั้มตัวใหม่ Rx-O Unicorn ที่เกาะโอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ (ออนเซ็นธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)-วันที่ 3 : ลานสกีฟูจิเท็น ชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่โออิชิปาร์ค เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่นผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ-หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค มิตซุยเอ้าท์เลต พาร์ค-วันที่ 4 : ทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (รถรับ-ส่ง ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) หรือ อิสระช้อปปิ้งเพลิดเพลินในโตเกียว (ขึ้นรถไฟเที่ยวเอง มีค่าใช้จ่ายตามระยะทาง)-วันที่ 5 : วัดนาริตะซัน ถนน NARITASAN OMOTESANDO – สนามบินนาริตะ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO TOKYO BANANA ภาค II เที่ยวเต็ม NO FREE DAY 5วัน3คืน (มกราคม-มีนาคม 62)

 • Code PJP15-XW
 • ราคาเริ่มต้น 22,888.-
 • สายการบิน NOK SCOOT(XW)

* ไฮไลท์

เกาะโอไดบะ โทโยซุ เทพีเสรีภาพ กันดั้มตัวใหม่ Rx-O UNICORN โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ (ออนเซ็นธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์) ลานสกีฟูจิเท็น โออิชิปาร์ค หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ชงชาแบบญี่ปุ่น ผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ โตเกียว ร้านAKA JEWELRY ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี อิออนมอลล์ ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านเยอรมัน วัดนาริตะซัน Naritasan omotesando Street คุ้มสุด เที่ยวเต็ม NO FREE DAY มีไกด์และรถ บริการทุกวัน

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 20 พ.ย. 2561 เวลา 14:03 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
23 - 27 กุมภาพันธ์ 1 25,888.- เต็ม
24 - 28 กุมภาพันธ์ 1 25,888.- เต็ม
25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 1 26,888.- เต็ม
26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 1 26,888.- เต็ม
27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 1 26,888.- เต็ม
28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 1 26,888.- เต็ม
1 - 5 มีนาคม 1 27,888.- เต็ม
2 - 6 มีนาคม 1 27,888.- เต็ม
3 - 7 มีนาคม 1 27,888.- เต็ม
4 - 8 มีนาคม 1 27,888.- เต็ม
5 - 9 มีนาคม 1 27,888.- เต็ม
6 - 10 มีนาคม 1 27,888.- 27
7 - 11 มีนาคม 1 27,888.- เต็ม
8 - 12 มีนาคม 1 27,888.- 23
9 - 13 มีนาคม 1 27,888.- เต็ม
10 - 14 มีนาคม 1 27,888.- 25
เกาะโอไดบะ โทโยซุ เทพีเสรีภาพ กันดั้มตัวใหม่ Rx-O UNICORN โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ (ออนเซ็นธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์) ลานสกีฟูจิเท็น โออิชิปาร์ค หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ชงชาแบบญี่ปุ่น ผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ โตเกียว ร้านAKA JEWELRY ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี อิออนมอลล์ ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านเยอรมัน วัดนาริตะซัน Naritasan omotesando Street คุ้มสุด เที่ยวเต็ม NO FREE DAY มีไกด์และรถ บริการทุกวัน
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO TOKYO ซากุระ วิ๊งวิ๊ง เดินทางเดือนมีนาคม 62

 • Code PJP16-XW
 • ราคาเริ่มต้น 26,888.-
 • สายการบิน NOK SCOOT(XW)

* ไฮไลท์

โตเกียว วัดอาซากุซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โกเท็มบะเอ้าท์เลต อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปู ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ชงชาแบบญี่ปุ่น ผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ โตเกียว ร้าน AKA จิวเวอร์รี่ ช้อปปิ้งชินจูกุ ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ ตลาดอะเมโยโกะ โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า วัดนาริตะซัน Naritasan Omotesando Street

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 9 ม.ค. เวลา 09:30 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
11 - 15 มีนาคม 1 26,888.- 20
12 - 16 มีนาคม 1 27,888.- 19
13 - 17 มีนาคม 1 29,888.- 34
14 - 18 มีนาคม 1 29,888.- 34
15 - 19 มีนาคม 1 29,888.- 34
16 - 20 มีนาคม 1 28,888.- 34
17 - 21 มีนาคม 1 28,888.- 34
18 - 22 มีนาคม 1 28,888.- W/L
19 - 23 มีนาคม 1 29,888.- W/L
20 - 24 มีนาคม 1 31,888.- 2
21 - 25 มีนาคม 1 31,888.- 34
22 - 26 มีนาคม 1 31,888.- 17
23 - 27 มีนาคม 1 30,888.- 24
24 - 28 มีนาคม 1 30,888.- 34
25 - 29 มีนาคม 1 30,888.- 34
26 - 30 มีนาคม 1 30,888.- 17
โตเกียว วัดอาซากุซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ โกเท็มบะเอ้าท์เลต อาบน้ำแร่ธรรมชาติ+บุฟเฟ่ต์ขาปู ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ชงชาแบบญี่ปุ่น ผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ โตเกียว ร้าน AKA จิวเวอร์รี่ ช้อปปิ้งชินจูกุ ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ ตลาดอะเมโยโกะ โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า วัดนาริตะซัน Naritasan Omotesando Street
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO OSAKA COVER นารา เกียวโต โกเบ 5D3N เดินทาง ม.ค.-มี.ค.62

 • Code PJP23-XW
 • ราคาเริ่มต้น 19,999.-
 • สายการบิน NOK SCOOT(XW)

* ไฮไลท์

ชมกวางเมืองนารา-วัดโทไดจิ-เกียวโตศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ชงชาแบบญี่ปุ่น- ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)-Expo city (บุฟเฟ่ต์ชาบูต้นตำหรับ แบบไม่อั้น)-โกเบ-หุ่นยนต์ Tetsujin 28-เดินเล่นอ่าวโกเบ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย-DUTY FREE-ช้อปปิ้งชินไชบาชิ-ริงกุ เอ้าเลต-ท่องเที่ยวอิสระ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม USJ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 26 ม.ค. เวลา 18:27 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
24 - 28 กุมภาพันธ์ 1 23,999.- เต็ม
1 - 5 มีนาคม 1 24,888.- เต็ม
3 - 7 มีนาคม 1 25,888.- เต็ม
8 - 12 มีนาคม 1 25,888.- เต็ม
10 - 14 มีนาคม 1 25,888.- เต็ม
15 - 19 มีนาคม 1 25,888.- เต็ม
17 - 21 มีนาคม 1 25,888.- เต็ม
22 - 26 มีนาคม 1 26,888.- เต็ม
24 - 28 มีนาคม 1 26,888.- 30
ชมกวางเมืองนารา-วัดโทไดจิ-เกียวโตศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ชงชาแบบญี่ปุ่น- ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)-Expo city (บุฟเฟ่ต์ชาบูต้นตำหรับ แบบไม่อั้น)-โกเบ-หุ่นยนต์ Tetsujin 28-เดินเล่นอ่าวโกเบ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย-DUTY FREE-ช้อปปิ้งชินไชบาชิ-ริงกุ เอ้าเลต-ท่องเที่ยวอิสระ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม USJ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO OSAKA POPULAR WINTER 6D4N เดินทาง ม.ค. - มี.ค. 62

 • Code PJP25-XW
 • ราคาเริ่มต้น 25,888.-
 • สายการบิน NOK SCOOT(XW)

* ไฮไลท์

ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)-Duty free-เมืองนารา-วัดโทไดจิ-อุโมงค์ไฟ นาบะนะโนะ ซาโตะ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า-ซันมาชิซูจิ-ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)-ย่านช้อปปิ้ง SAKAE NAGOYA-เกียวโต-อาราชิยามะ-ป่าไผ่-ศาลเจ้าเฮอัน-ชงชาแบบญี่ปุ่นศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-โอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-ท่องเที่ยวอิสระ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม USJ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข เมื่อวันพุธ เวลา 12.07 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
25 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 1 29,999.- เต็ม
27 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 1 29,999.- เต็ม
4 - 9 มีนาคม 1 30,999.- 29,999.- 34
6 - 11 มีนาคม 1 30,999.- W/L
11 - 16 มีนาคม 1 30,999.- 34
13 - 18 มีนาคม 1 31,999.- 2
18 - 23 มีนาคม 1 31,999.- 14
20 - 25 มีนาคม 1 32,999.- 34
25 - 30 มีนาคม 1 32,999.- 34
ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)-Duty free-เมืองนารา-วัดโทไดจิ-อุโมงค์ไฟ นาบะนะโนะ ซาโตะ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่า-ซันมาชิซูจิ-ทาคายาม่าจินยะ (ด้านนอก)-ย่านช้อปปิ้ง SAKAE NAGOYA-เกียวโต-อาราชิยามะ-ป่าไผ่-ศาลเจ้าเฮอัน-ชงชาแบบญี่ปุ่นศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-โอซาก้า-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ-ท่องเที่ยวอิสระ หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม USJ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO HOKKAIDO NOBORIBETSU SAPPORO เดินทาง 08-12 พฤษภาคม 62

 • Code PJP30A-XJ
 • ราคาเริ่มต้น 32,900.-
 • สายการบิน Air Asia X(XJ)

* ไฮไลท์

วันที่ 1: กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่) วันที่ 2: ชิโทเซ่ โนโบริเบทสึ หุบเขาจิโกกุดานิ (หุบเขานรก) ภูเขาไฟโชวะ สวนหมี ซัปโปโร ช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ ซูซูกิโนะ วันที่ 3: โรงงานชอคโกแลต โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ดิวตี้ฟรี มิตซุยเอ้าท์เลต วันที่ 4: อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในซัปโปโรตามอัธยาศัย วันที่ 5: ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 15 ชั่วโมงที่แล้ว

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
8 - 12 พฤษภาคม 1 32,900.- 34
วันที่ 1: กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่) วันที่ 2: ชิโทเซ่ โนโบริเบทสึ หุบเขาจิโกกุดานิ (หุบเขานรก) ภูเขาไฟโชวะ สวนหมี ซัปโปโร ช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ ซูซูกิโนะ วันที่ 3: โรงงานชอคโกแลต โอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ดิวตี้ฟรี มิตซุยเอ้าท์เลต วันที่ 4: อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในซัปโปโรตามอัธยาศัย วันที่ 5: ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

* ไฮไลท์

อะซาฮิกาวะ-หมู่บ้านราเมง-สวนสัตว์อาซาฮิยามะ-ช้อปปิ้งถนนคนเดินเฮวะ-อิออน มอลล์-ลานสกีชิกิไซ-โรงงานชอคโกแลต-เมืองท่าโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-ชิมเค้กต้นตำหรับ LeTAO-อิสระช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ-ศาลาว่าการเก่า-หอนาฬิกา-ศาลเจ้าฮอกไกโด-ตลาดปลาโจไก-มิตซุยเอ้าเลท

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 20 พ.ย. 2561 เวลา 13:44 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 1 37,888.- 17
7 - 10 มีนาคม 1 36,888.- 11
14 - 17 มีนาคม 1 36,888.- เต็ม
21 - 24 มีนาคม 1 36,888.- เต็ม
อะซาฮิกาวะ-หมู่บ้านราเมง-สวนสัตว์อาซาฮิยามะ-ช้อปปิ้งถนนคนเดินเฮวะ-อิออน มอลล์-ลานสกีชิกิไซ-โรงงานชอคโกแลต-เมืองท่าโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-ชิมเค้กต้นตำหรับ LeTAO-อิสระช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ-ศาลาว่าการเก่า-หอนาฬิกา-ศาลเจ้าฮอกไกโด-ตลาดปลาโจไก-มิตซุยเอ้าเลท
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

* ไฮไลท์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่) วันที่ 2 ชิโทเซ่-โนโบริเบ็ตสึ-จิโกกุดานิ-กระเช้าไฟฟ้าอุซูซัง-ศูนย์อนุรักษ์หมี-ทะเลสาบโทยะ วันที่ 3 ลานสกี-โอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-JTC duty free วันที่ 4 อดีตศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-สวนโอโดริ พาร์ค-ตลาดปลาโจไก-mitsui outlet-ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ-ย่านซูซูกิโนะ วันที่ 5 ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 12 ก.พ. เวลา 19:08 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
28 มีนาคม - 1 เมษายน 1 42,999.- 34
4 - 8 เมษายน 1 44,999.- 34
5 - 9 เมษายน 1 44,999.- 34
19 - 23 เมษายน 1 42,999.- 34
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (ชิโทเซ่) วันที่ 2 ชิโทเซ่-โนโบริเบ็ตสึ-จิโกกุดานิ-กระเช้าไฟฟ้าอุซูซัง-ศูนย์อนุรักษ์หมี-ทะเลสาบโทยะ วันที่ 3 ลานสกี-โอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-JTC duty free วันที่ 4 อดีตศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-สวนโอโดริ พาร์ค-ตลาดปลาโจไก-mitsui outlet-ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ-ย่านซูซูกิโนะ วันที่ 5 ซัปโปโร (ชิโทเซ่) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

HOKKAIDO PANORAMA บินหรู TG เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ 5วัน3คืน

 • Code PJP33-TG
 • ราคาเริ่มต้น 37,999.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS(TG)

* ไฮไลท์

เยือนเมืองอะซาฮิกาวะ-ชิมราเมงร้านดังที่หมู่บ้านราเมง-ชมเหล่าเพนกวิ้นเดินขบวนพาเรดที่สวนสัตว์อาซาฮิยามะ-ช้อปปิ้งถนนคนเดินเฮวะ-อิออน มอลล์ ชมสุนัขลากเลื่อน-นิงเกิ้ลเทอเรส ที่เมืองฟูราโน่-เล่นสกิีที่ลานสกีชิกิไซ-เมืองซัปโปโร เมืองท่าโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-JTC-ตลาดปลาโจไกมิตซุยเอ้าเลท-อิสระช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ-ซูซูกิโนะ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 29 ม.ค. เวลา 19:12 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
23 - 27 กุมภาพันธ์ 1 41,599.- เต็ม
27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 1 41,999.- เต็ม
28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 1 42,599.- เต็ม
1 - 5 มีนาคม 1 41,999.- เต็ม
2 - 6 มีนาคม 1 41,599.- เต็ม
6 - 10 มีนาคม 1 42,599.- เต็ม
7 - 11 มีนาคม 1 41,999.- เต็ม
8 - 12 มีนาคม 1 42,599.- เต็ม
9 - 13 มีนาคม 1 41,599.- เต็ม
เยือนเมืองอะซาฮิกาวะ-ชิมราเมงร้านดังที่หมู่บ้านราเมง-ชมเหล่าเพนกวิ้นเดินขบวนพาเรดที่สวนสัตว์อาซาฮิยามะ-ช้อปปิ้งถนนคนเดินเฮวะ-อิออน มอลล์ ชมสุนัขลากเลื่อน-นิงเกิ้ลเทอเรส ที่เมืองฟูราโน่-เล่นสกิีที่ลานสกีชิกิไซ-เมืองซัปโปโร เมืองท่าโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-JTC-ตลาดปลาโจไกมิตซุยเอ้าเลท-อิสระช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ-ซูซูกิโนะ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

* ไฮไลท์

อะซาฮิกาวะ-หมู่บ้านราเมง-สวนสัตว์อาซาฮิยามะ-ช้อปปิ้งถนนคนเดินเฮวะ-อิออน มอลล์-ลานสกีชิกิไซ-เมืองท่าโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-JTC -MITSUI OUTLET-เนินเขาพระพุทธเจ้า-โรงเบียร์ซัปโปโร-หอนาฬิกาประจำเมือง-สวนโอโดริ-อาคารที่ว่าการของ ฮอกไกโดหลังเก่า-อิสระช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ-ซูซูกิโน๊ะ(เมนูพิเศษ !! ชาบู บุฟเฟ่ต์ขาปู)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 11 ม.ค. เวลา 17:54 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 1 42,999.- เต็ม
28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 1 42,999.- เต็ม
1 - 5 มีนาคม 1 42,999.- เต็ม
7 - 11 มีนาคม 1 42,999.- เต็ม
9 - 13 มีนาคม 1 40,999.- เต็ม
14 - 18 มีนาคม 1 42,999.- 34
อะซาฮิกาวะ-หมู่บ้านราเมง-สวนสัตว์อาซาฮิยามะ-ช้อปปิ้งถนนคนเดินเฮวะ-อิออน มอลล์-ลานสกีชิกิไซ-เมืองท่าโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ-JTC -MITSUI OUTLET-เนินเขาพระพุทธเจ้า-โรงเบียร์ซัปโปโร-หอนาฬิกาประจำเมือง-สวนโอโดริ-อาคารที่ว่าการของ ฮอกไกโดหลังเก่า-อิสระช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ-ซูซูกิโน๊ะ(เมนูพิเศษ !! ชาบู บุฟเฟ่ต์ขาปู)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

HOKKAIDO HAKODATE ROMANTIC WINTER บินหรู TG เที่ยวครบ ไม่มีอิสระ 6 วัน 4 คืน

 • Code PJP35-TG
 • ราคาเริ่มต้น 41,599.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS(TG)

* ไฮไลท์

เยือนโนโบริเบ็ตสึ-จิโกกุดานิ-ฮาโกดาเตะ-โกดังอิฐแดง-ขึ้นเม้าท์ฮาโกดาเตะ-ย่านโมโตมาจิ-ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าอุซุซัง-ศูนย์อนุรักษ์หมี-ทะเลสาบโทยะ-ลานสกี-ซิตี้ทัวร์ซัปโปโร-ชมความโรแมนติกของคลองโอตารุ-ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าเลทและ ย่ายทานูกิโคจิ ซูซูกิโนะ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 26 ธ.ค. 2561 เวลา 18:18 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
23 - 28 กุมภาพันธ์ 1 44,599.- W/L
27 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 1 44,599.- เต็ม
1 - 6 มีนาคม 1 45,599.- เต็ม
6 - 11 มีนาคม 1 45,599.- เต็ม
7 - 12 มีนาคม 1 45,599.- W/L
9 - 14 มีนาคม 1 44,599.- 19
14 - 19 มีนาคม 1 45,599.- 14
15 - 20 มีนาคม 1 44,999.- W/L
15 - 20 มีนาคม 1 45,599.- 13
16 - 21 มีนาคม 1 44,599.- 9
เยือนโนโบริเบ็ตสึ-จิโกกุดานิ-ฮาโกดาเตะ-โกดังอิฐแดง-ขึ้นเม้าท์ฮาโกดาเตะ-ย่านโมโตมาจิ-ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าอุซุซัง-ศูนย์อนุรักษ์หมี-ทะเลสาบโทยะ-ลานสกี-ซิตี้ทัวร์ซัปโปโร-ชมความโรแมนติกของคลองโอตารุ-ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าเลทและ ย่ายทานูกิโคจิ ซูซูกิโนะ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

HOKKAIDO SNOW DRIFT ICE บินหรู TG เที่ยวครบ ไม่มีอิสระ 6 วัน 4 คืน

 • Code PJP36-TG
 • ราคาเริ่มต้น 42,999.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS(TG)

* ไฮไลท์

ชิโทเซ่-อะซาฮิกาวะ-หมู่บ้านราเมง-สวนสัตว์อะซาฮิยามะโซอุนเคียว (Onsen)-น้ำตกริวเซ-กิงกะ-มอนเบ็ทสึ-ล่องเรือตัดน้ำแข็ง “Garinko II” อะซาฮิกาวะ-อิออน มอลล์-ลานสกีชิกิไซ-เมืองท่าโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-เมืองซัปโปโร-ศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-สวนโอโดริ-ตลาดปลาโจไก-มิตซุยเอ้าท์เลท-ทานูกิโคจิ-ซูซูกิโนะ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 8 ม.ค. เวลา 16:40 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
23 - 28 กุมภาพันธ์ 1 45,599.- เต็ม
28 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 1 46,599.- เต็ม
1 - 6 มีนาคม 1 45,999.- เต็ม
2 - 7 มีนาคม 1 45,599.- 7
2 - 7 มีนาคม 1 44,999.- เต็ม
6 - 11 มีนาคม 1 45,999.- เต็ม
8 - 13 มีนาคม 1 46,599.- เต็ม
9 - 14 มีนาคม 1 44,999.- เต็ม
13 - 18 มีนาคม 1 45,599.- 4
ชิโทเซ่-อะซาฮิกาวะ-หมู่บ้านราเมง-สวนสัตว์อะซาฮิยามะโซอุนเคียว (Onsen)-น้ำตกริวเซ-กิงกะ-มอนเบ็ทสึ-ล่องเรือตัดน้ำแข็ง “Garinko II” อะซาฮิกาวะ-อิออน มอลล์-ลานสกีชิกิไซ-เมืองท่าโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-เมืองซัปโปโร-ศาลาว่าการ-หอนาฬิกา-สวนโอโดริ-ตลาดปลาโจไก-มิตซุยเอ้าท์เลท-ทานูกิโคจิ-ซูซูกิโนะ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO TOKYO OSAKA FREE DAY 6 DAY 4 NIGHT เดินทาง มีนาคม 62

 • Code PJP41-TG
 • ราคาเริ่มต้น 42,888.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS(TG)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากา มิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือโจรสลัด - วันที่ 3 : ลานสกีฟูจิเท็น-เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น-นาโกยา-ชมเทศกาลแสงสี Nabana no Sato - วันที่ 4 : กิฟุ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-โอซาก้า-เอ็กซ์โปซิตี้ - วันที่ 5 : อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ - วันที่ 6 : เกียวโต-ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ-ริงกุเอ้าท์เลต-สนามบินคันไซ-สนามบินสุวรรณภูมิ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 14 ก.พ. เวลา 11:42 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
1 - 6 มีนาคม 1 42,888.- เต็ม
2 - 7 มีนาคม 1 42,888.- เต็ม
6 - 11 มีนาคม 1 44,888.- เต็ม
7 - 12 มีนาคม 1 44,888.- เต็ม
8 - 13 มีนาคม 1 44,888.- 34
9 - 14 มีนาคม 1 44,888.- 34
13 - 18 มีนาคม 1 43,888.- 34
14 - 19 มีนาคม 1 43,888.- 34
15 - 20 มีนาคม 1 44,888.- 34
16 - 21 มีนาคม 1 43,888.- 34
20 - 25 มีนาคม 1 43,888.- 34
21 - 26 มีนาคม 1 44,888.- 34
วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - วันที่ 2 : สนามบินนาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากา มิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือโจรสลัด - วันที่ 3 : ลานสกีฟูจิเท็น-เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น-นาโกยา-ชมเทศกาลแสงสี Nabana no Sato - วันที่ 4 : กิฟุ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-โอซาก้า-เอ็กซ์โปซิตี้ - วันที่ 5 : อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ - วันที่ 6 : เกียวโต-ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริ-ริงกุเอ้าท์เลต-สนามบินคันไซ-สนามบินสุวรรณภูมิ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO TOKYO OSAKA WOW WINTER เที่ยวเต็ม NO FREE DAY 6 DAY 4 NIGHT เดินทาง ม.ค.-มี.ค. 62

 • Code PJP43-TG
 • ราคาเริ่มต้น 42,888.-
 • สายการบิน THAI AIRWAYS(TG)

* ไฮไลท์

โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากา มิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ล่องเรือโจรสลัด โกเทมบะเอ้าเลท-ลานสกีฟูจิเท็น-เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น-นาโกยา-ชมเทศกาลแสงสี Nabana no Sato-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-นาโกยา-ปราสาทนาโกยา โอซาก้า-เอ็กซ์โปซิตี้-ช้อปปิ้งชินไชบาชิ-อาราชิยามะ-สวนป่าไผ่-สะพานโทเก็ตสึเคียว เมืองเกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ช้อปปิ้งโดทงบุริ-เมืองนารา-วัดโทไดจิ-พระพุทธรูปไดบุทสึ-ริงกุเอ้าท์เลต

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 5 ก.พ. เวลา 17:50 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
23 - 28 กุมภาพันธ์ 1 45,888.- เต็ม
27 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 1 45,888.- เต็ม
28 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 1 45,888.- เต็ม
โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากา มิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ล่องเรือโจรสลัด โกเทมบะเอ้าเลท-ลานสกีฟูจิเท็น-เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น-นาโกยา-ชมเทศกาลแสงสี Nabana no Sato-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-นาโกยา-ปราสาทนาโกยา โอซาก้า-เอ็กซ์โปซิตี้-ช้อปปิ้งชินไชบาชิ-อาราชิยามะ-สวนป่าไผ่-สะพานโทเก็ตสึเคียว เมืองเกียวโต-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ช้อปปิ้งโดทงบุริ-เมืองนารา-วัดโทไดจิ-พระพุทธรูปไดบุทสึ-ริงกุเอ้าท์เลต
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO OSAKA TOKYO SUPER SAVE เดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 27,999.-

 • Code PJP44-XW
 • ราคาเริ่มต้น 27,999.-
 • สายการบิน NOK SCOOT(XW)

* ไฮไลท์

PRO OSAKA TOKYO SUPER SAVE เที่ยวสุดคุ้ม 2 เมือง โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)ชินไซบาชิ-ป้ายกูลิโกะ-เกียวโต-ศาลเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิอินาริ-ชงชาแบบญี่ปุ่น-กิฟุ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ลิตเติ้ลเกียวโตเขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ-มัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) (**ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์**)-ผ่านชมภูเขาไฟฟูจิ-โอชิโนะฮักไค-คาวากูจิโกะพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งถนนนากามิเซะ-วัดนาริตะ-อิสระในกรุงโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีบัสบริการ)

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 15 ก.พ. เวลา 09:59 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
27 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 1 30,999.- เต็ม
10 - 15 มีนาคม 1 30,999.- เต็ม
24 - 29 มีนาคม 1 32,999.- W/L
25 - 30 มีนาคม 1 32,999.- เต็ม
PRO OSAKA TOKYO SUPER SAVE เที่ยวสุดคุ้ม 2 เมือง โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)ชินไซบาชิ-ป้ายกูลิโกะ-เกียวโต-ศาลเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิอินาริ-ชงชาแบบญี่ปุ่น-กิฟุ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ลิตเติ้ลเกียวโตเขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ-มัตสึโมโต้-ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) (**ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์**)-ผ่านชมภูเขาไฟฟูจิ-โอชิโนะฮักไค-คาวากูจิโกะพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ช้อปปิ้งถนนนากามิเซะ-วัดนาริตะ-อิสระในกรุงโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ไม่มีบัสบริการ)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO OSAKA TOKYO HOT HOT เดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 28,999

 • Code PJP45-XW
 • ราคาเริ่มต้น 28,999.-
 • สายการบิน NOK SCOOT(XW)

* ไฮไลท์

PRO OSAKA TOKYO HOT HOT เที่ยวสุดคุ้ม 2 เมือง พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ยากินิกุ + ชาบู ชาบู ต้นตำรับ + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-ชินไซบาชิ-ป้ายกูลิโกะ-เกียวโต-ศาลเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิอินาริ-ชงชาแบบญี่ปุ่น-กิฟุ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ลิตเติ้ลเกียวโต-เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ-มัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)-ผ่านชมภูเขาไฟฟูจิ-โอชิโนะฮักไค-คาวากูจิโกะพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ศาลเจ้าเมจิ-ฮาราจุกุ-ช้อปปิ้งชินจูกุ-ชมกันดั้มตัวใหม่ Rx-O Unicorn ที่เกาะโอไดบะ-เทพีเสรีภาพ โอไดบะไดเวอร์ซิตี้-วัดนาริตะ-ถนนโอโมเตะซันโด

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 14 ก.พ. เวลา 18:02 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
24 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 1 30,999.- เต็ม
25 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 1 30,999.- เต็ม
27 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 1 31,999.- 17
1 - 6 มีนาคม 1 32,999.- เต็ม
3 - 8 มีนาคม 1 31,999.- 1
4 - 9 มีนาคม 1 32,999.- เต็ม
6 - 11 มีนาคม 1 32,999.- เต็ม
8 - 13 มีนาคม 1 32,999.- เต็ม
10 - 15 มีนาคม 1 32,999.- 17
10 - 15 มีนาคม 1 32,999.- W/L
24 - 29 มีนาคม 1 34,999.- เต็ม
25 - 30 มีนาคม 1 34,999.- 8
PRO OSAKA TOKYO HOT HOT เที่ยวสุดคุ้ม 2 เมือง พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ยากินิกุ + ชาบู ชาบู ต้นตำรับ + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-ชินไซบาชิ-ป้ายกูลิโกะ-เกียวโต-ศาลเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิอินาริ-ชงชาแบบญี่ปุ่น-กิฟุ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-เมืองทาคายาม่า-ลิตเติ้ลเกียวโต-เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ-มัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก)-ผ่านชมภูเขาไฟฟูจิ-โอชิโนะฮักไค-คาวากูจิโกะพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ศาลเจ้าเมจิ-ฮาราจุกุ-ช้อปปิ้งชินจูกุ-ชมกันดั้มตัวใหม่ Rx-O Unicorn ที่เกาะโอไดบะ-เทพีเสรีภาพ โอไดบะไดเวอร์ซิตี้-วัดนาริตะ-ถนนโอโมเตะซันโด
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PRO NAGOYA SNOW WALL

 • Code PJP51-JL
 • ราคาเริ่มต้น 36,888.-
 • สายการบิน Japan Airlines(JAL)

* ไฮไลท์

วันที่ 1 : กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ (JL738 : 00.55-08.15+1)- วันที่ 2 : สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น-ปราสาทนาโกย่า-เมืองมิโนะ-เมืองเซกิ Hamonoyasan ร้านทำมีด-ปราสาทมัตสึโมโต้-วันที่ 3 : สายอัลไพน์ทาเทยาม่า-เขาทาเทยาม่า-กำแพงหิมะ-เขื่อนคุโรเบะ (เส้นทางสายโรแมนติก เจแปนแอลป์)-วันที่ 4 : เมืองเก่าฮิดะทาคายาม่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-อิออนมอลล์-วันที่ 5 : สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า-สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

* ดาวโหลด

PDF

* แก้ไข 31 ม.ค. เวลา 13:59 น.

แผนการเดินทาง

  • วันที่ 1
   กรุงเทพ-โฮจิมินห์-ฟานเทียต-ทะเลทรายมุยเน่
  • วันที่ 2
   มุยเน่-โฮจิมินห์-ทำเนียบอิสรภาพ-ไชน่าทาวน์-วัดเทียนห่าว-ตลาดเบนถัน-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
  • วันที่ 3
   โฮจิมินห์-กรุงเทพฯ
ช่วงเวลาเดินทาง Bus ราคา รับได้
21 - 25 พฤษภาคม 1 36,888.- 34
28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 1 36,888.- 34
วันที่ 1 : กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ (JL738 : 00.55-08.15+1)- วันที่ 2 : สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น-ปราสาทนาโกย่า-เมืองมิโนะ-เมืองเซกิ Hamonoyasan ร้านทำมีด-ปราสาทมัตสึโมโต้-วันที่ 3 : สายอัลไพน์ทาเทยาม่า-เขาทาเทยาม่า-กำแพงหิมะ-เขื่อนคุโรเบะ (เส้นทางสายโรแมนติก เจแปนแอลป์)-วันที่ 4 : เมืองเก่าฮิดะทาคายาม่า-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-อิออนมอลล์-วันที่ 5 : สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า-สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อ